Η σελίδα δεν λειτουργεί προσωρινά λόγω ανακατασκευής.
Παρακάτω παρατίθενται σημαντικές ανακοινώσεις και πληροφορίες.


ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021.pdf
ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 15.7.2021.pdf
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟ 15.7.2021.pdf
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ.pdf
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.pdf
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ.pdf
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.pdf
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2020.pdf
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2020.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ.pdf
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2020.pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020.pdf
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019.pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019.pdf
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018.pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018.pdf
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017.pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017.pdf
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016.pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016.pdf